Header image  
Werk en Hobby  
 
 

Informatie website
Op deze website vindt u links naar informatie over:

Bennie Assink

Ik ben op dit moment werkzaam als programmamanager voor IZIT.

Mijn kennis en werkzaamheden richten zich voornamelijk op verfijning van programma- en projectmanagement en de optimalisering van de informatieuitwisseling in de zorgketen.
Gezamenlijk met de professionals en de ICT deskundigen uit de zorginstellingen de verdere ontwikkeling van het Electronisch Patienten Dossiers vormgeven, met de focus op het delen van informatie in de keten..

Met name ontwikkelingen ten aanzien van integratie E-Health en Patient zelfhulp in combinatie met proces- en richtlijnondersteuning binnen
het zorg- patiëntportaal spreken mij erg aan.

De grootste uitdaging zie ik in het bereiken van een portal waarbinnen een volledig geintegreerde klinische paden module aanwezig is waarbij zowel de patient als de zorgverleners op een eenvoudige wijze de gewenste (best practice) behandeling kunnen kiezen en patient specifiek maken.
Voor de monitoring en uitvoering volledig integreerbaar met de eigen bronsystemen.


Hobby Fotograferen
Update 15 03 2010
Update